Kontakt

Tel.: +420 602 292 440
E-mail: info@imdv.cz

Hlavní činnosti firmy

Mezi hlavní činnosti naší firmy patří především:

  • Výstavba a obnova místních a lesních komunikací – Provádíme výstavbu chodníků, silnic, lesních cest. Jako materiál používáme převážně asfalt, beton a dlažební kostky.
  • Zpevněné asfaltové a betonové plochy – Vytváříme zpevněné asfaltové nebo betonové plochy např. pro parkoviště, obytné i průmyslové objekty, sportovní areály (např. tenisové kurty) a podobně.
  • Výstavba inženýrských sítí, výstavba kanalizací – Naše společnost nabízí také výstavbu a údržbu kanalizačních potrubí, rozvodů plynu, topení, vody, elektřiny.
  • Odstraňování povodňových škod – Odstraňujeme povodňové škody na cestách a vodních tocích jako jsou například spadané stromy, nánosy bahna, sutě ze zničených domů a podobně.
  • Skrývky, rekultivace a terénní úpravy – Zajišťujeme odstraňovaní skrývek, jejichž odstranění slouží k těžbě nerostných surovin, krom toho provádíme terénní úpravy zemních ploch a rekultivaci, tedy obnovení biologických funkcí v krajině pozměněné lidskou činností, zejména těžbou, např. rekultivaci lomů či povrchových dolů.
  • Demoliční práce včetně odvozu suti na skládky – Provádíme demoliční práce na obytných i průmyslových budovách a zároveň zajišťujeme odvoz vybourané suti na skládku.
  • Výstavba a úprava vodních toků, rybníků – Zajišťujeme stavbu říčních a nádržních koryt, zásobních nádrží, vodních cest, splavňování vodních toků, revitalizaci vodních toků, realizaci říčních staveb.
  • Výstavba kanalizací, vodovodů, plynovodů a jejich přípojek.
Tato prezentace používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.